ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Επιχορήγηση παγίων και δαπανών

Επιχειρηματίας έλαβε το 2019 επιδότηση για δαπάνες και για αγορά παγίων που αγοράστηκαν το 2018 και για δαπάνες του 2019. Πραγματοποιούσε αποσβέσεις το 2018 με τους αντίστοιχους συντελεστές(10%, 20% κ.λπ.).

Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:

1) Αφού επιδοτήθηκε για ολόκληρο το πάγιο πως θα διενεργηθούν οι αποσβέσεις του 2019; Συνεχίζουν κανονικά η μηδενίζονται;

2)Τι ποσό εγγράφεται ως μειωτικό στα βιβλία σε κάθε περίπτωση;

3) Τι γίνεται με το ποσό της απόσβεσης του 2018; 

4)Η επιδότηση δαπανών η οποία αφορά σε ενοίκια, εισφορές κλπ. και πραγματοποιήθηκε το 2018 αλλά επιδοτήθηκε το 2019 εγγράφεται μειωτική στο 2019;

Το πρόγραμμα επιχορήγησης/ επιδότησης είναι ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης β’ κύκλος(ΕΣΠΑ).
Ευχαριστώ θερμά

Προσθέστε τη δική σας απάντηση