Τιμολόγηση και φορολογικός μηχανισμός

Σε ΑΕ η οποία εκτελεί μόνο χονδρικές πωλήσεις , τοποθετήθηκε φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός από το 2001. Έκτοτε έγινε παύση του πρώτου ΦΗΜ και εγκατάσταση του δεύτερου ΦΗΜ το 2010 και τελικά έγινε παύση του δεύτερου και εγκατάσταση νέου από το 2018 έως σήμερα.Τα ερωτήματα είναι 2.
1ον) Εφόσον υφίστανται ΦΗΜ από το 2001 και άρα υποχρεωτικά ανανεώθηκε έως και σήμερα ,είναι υποχρεωτικό να εκδίδονται τα παραστατικά ΔΑ, ΤΠ ,ΤΠΔΑ ,με την χρήση του ΦΗΜ ή μπορεί ο ΦΗΜ να παραμένει ανενεργός στην επιχείρηση και να εκδίδονται τα παραστατικά χωρίς την χρήση του φορολογικού μηχανισμού;
2ον) Κατά την είσοδό μας από 01/01/2020 στην λογιστική τήρηση της ανωτέρω επιχείρησης διαπιστώσαμε πως ο προηγούμενος υπεύθυνος λογιστηρίου είχε δώσει εντολή να γίνεται τιμολόγηση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθει επόμενου μηνός για να κλείσουν οι πωλήσεις του προηγούμενου μήνα ΟΜΩΣ με την διαδικασία της αλλαγής ημερομηνίας εκτύπωσης (έμπαινε ημερομηνία η τελευταία του προηγούμενου μηνός) ενώ η ημερομηνία του ΦΗΜ ήταν μέσα στον επόμενο μήνα και όχι με την πραγματική ημερομηνία εκτύπωσης που συνέπιπτε με την ημερομηνία έκδοσης
[π.χ. 15/01 εκδοση-31/12 ημερομ.παραστατ.(ΛΑΘΟΣ)15/01εκδοση-15/01ημερ.παραστατ.(ΣΩΣΤΟ)] . Με βάση τον Ν.4308/2014 άρθρο 11 και την ΠΟΛ 1003/31-12-2014 σε συνδυασμό με το έγγραφο του ΣΛΟΤ 1534/2015 ,θεωρούμε  ότι ο τρόπος που σας περιγράψαμε στο παρόν ερώτημα και γινόταν έως τώρα , δεν είναι σωστός και μπορεί να επιφέρει πρόστιμα της φορολογικής διοίκησης.Παρακαλώ απαντήστε μας έαν η διαδικασία που εμείς γνωρίζουμε (νομοθεσία .ΠΟΛ,ΣΛΟΤ) που σας αναφέραμε είναι ορθή  ή με βάση κάποια νεώτερη νομοθεσία, η οδηγία που υπήρχε στο λογιστήριο της ανωτέρω εταιρείας από τον προηγούμενο υπεύθυνο λογιστηρίου ήταν η ορθή.Έαν ισχύει ότι η δική μας άποψη είναι η σωστή παρακαλώ δώστε μου παράδειγμα για ύψος προστίμου και όριο στο οποίο αυτό το πρόστιμο μπορεί να σταματήσει.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr