ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Εγγυητική επιστολή σε ΙΚΕ

Κύριοι,
Η Α ΙΚΕ Εξέδωσε εγγυητική επιστολή υπέρ ενός προμηθευτή της στην οποία εγγυόνται  τρία φυσικά  πρόσωπα  και η Β ΙΚΕ (εκ των οποίων ενα μόνο φυσικό πρόσωπο είναι μέτοχος στη Α ΙΚΕ  οι υπόλοιποι εγγυητικές δεν έχουν μετοχικοί σχέση με την εταιρεία ).  Συμφωνα με  τις αποφάσεις του ΣΛΟΤ 1759/2018  και 2861/20.01.2016 γίνετε σαφές το  οτι θα απεικονησθούν σε λογαριασμους τάξεως .Θα θέλαμε την άποψη σας για το πώς θα εμφανισθεί στα λογιστικά βιβλία της Β ΙΚΕ η παροχή εγγύησης και πότε .

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα