Επιστροφή Ενδοκοινοτικής Παγίου και ΦΠΑ

Επαγγελματίας απέκτησε με εισαγωγή από χώρα της Ε.Ε. πάγιο στοιχείο (έναν γερανό).Το μηχάνημα του παραδόθηκε από το τελωνείο με μόνο στοιχείο στα χέρια του ένα προτιμολόγιο του προμηθευτή και αυτός το αποθήκευσε σε ιδιωτικό αποθηκευτικό χώρο. Εκ των υστέρων διαπιστώνει ότι το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για την εργασία του και επιθυμεί την επιστροφή του ή την πώλησή του.

τα ερωτήματα που τίθενται είναι:
α) εάν αποφασίσει να επιστρέψει το μηχάνημα τι διαδικασίες θα ακολουθήσει με δεδομένο οτι το μόνο παραστατικό που έχει αυτή την στιγμή στα χέρια του είναι ένα ανεξόφλητο προτιμολόγιο και
β) εάν αποφασίσει να το πουλήσει στο εσωτερικό, πέραν των ανωτέρω θα τιμολογήσει με ΦΠΑ στον πελάτη του ?

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

Προσθέστε τη δική σας απάντηση