Απώλεια πρωτοτύπου παραστατικού κόστους

επί απώλειας πρωτοτύπου παραστατικού κόστους ο ΦΠΑ εκπίπτει εάν προσκομισθεί φωτοτυπία του παραστατικού. Μπορώ να έχω σας παρακαλώ τη σχετική διάταξη?

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr