ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και φάκελος ενδο ομιλικών συναλλαγών.

σε 2 εταιρίες το ίδιο πρόσωπο είναι μέτοχος. Στην 1η Ανώνυμη εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιο με 50% και είναι γενικός διευθυντής. Στην 2η εταιρία Ι.Κ.Ε συμμετέχει με 20% ως μέτοχος (το 80% το έχει η σύζυγος του μετόχου και η οποία είναι απλό μέλος στην Α.Ε.. )

Η Α.Ε. πουλάει εμπορεύματα στην Ι.Κ.Ε. με την ίδια οικονομική πολιτική όπως σε όλους τους πελάτες της.

Ερωτήματα: 
1) η Α.Ε.συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις; 
2) η Α.Ε. συντάσσει φάκελο ενδο ομιλικών συνναλλαγών;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Καρακώστα Νίκη
Λογίστρια

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα