ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Απαλλαγή από την χρήση φορολογικού μηχανισμού

Παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε στα εξής:

1. Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών(Νομικό πρόσωπο), εκδίδει ΑΠΥ μέσω Η/Υ σε μητέρες επιδοτούμενες με voucher, μέσω ΕΣΠΑ, είναι υπόχρεος σε εγκατάσταση φορολογικού μηχανισμού; Μήπως εντάσσεται στις απαλλαγές βάσει της ΠΟΛ.1002/2014, άρθ. 1α;

2. Εάν το κέντρο έχει 2 υποκαταστήματα, στην περίπτωση που χρειάζεται φορολογικός μηχανισμός, θα πρέπει να εγκατασταθεί στο κάθε υποκατάστημα από ένα, και η έκδοση των παραστατικών να γίνεται από την κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά?

  • 2 Απαντήσεις
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα