Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου (κοινωφελής επιχείρηση)με ποσοστό 100% κατοχή από το δήμο

1) κοινωφελής επιχείρηση δήμου (ΝΠΙΔ) που κατέχεται 100% από δήμο πρέπει να εισάγει στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων τον δήμο ;ποια στοιχεια;
2) οι δήμοι περιλαμβάνονται στην υποχρέωση δήλωσης πραγματικού δικαιούχου και αν ναι τι δηλώνουν;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση