ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Πώληση αγαθών με λανθασμένη αναγραφή φορολογικών στοιχείων στο τιμολόγιο και τη φορτωτική

Καλημέρα,
Προμηθευτής (Α) προβαίνει σε πώληση εμπορευμάτων (Η/Υ) σε πελάτη του (Β) (ο οποίος ανήκει στον ίδιο όμιλο με την εταιρεία (Δ)).Η διακίνηση από την έδρα του προμηθευτή προς τον πελάτη (Β) γίνεται με μεταφορική εταιρεία (Γ). Τα κόμιστρα αναλαμβάνει να εξοφλήσει ο προμηθευτής (Α). Συνοδευτικό των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή απο την μεταφορική εταιρεία αποτελεί το τιμολόγιο πώλησης του προμηθευτή. Από λάθος του προμηθευτή στο τιμολόγιο πώλησης αναγράφονται τα φορολογικά στοιχεία  της εταιρείας(Δ).Επίσης στο τιμολόγιο της μεταφορικής εταιρείας (Γ) προς τον προμηθευτή(Α) αναγράφεται  ως παραλήπτης  η λάθος εταιρεία (Δ). Η παραλαβή των εμπορευμάτων έγινε από την λάθος εταιρεία (Δ).Ποιά διαδικάσία πρέπει να ακολουθηθεί ως προς την έκδοση των παραστατικών από όλους τους εμπλεκόμενους ;
Eυχαριστώ.

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr