Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ένταξη οφειλών στον 4611/2019

Έπειτα από τακτικό έλεγχο για το έτος 2013 έχουν βεβαιωθεί σε επιχείρηση τέλη χαρτοσήμου 3281,46 και ογα χαρτοσήμου 656,29.επιπλέον ο έλεγχος έχει καταλογίσει πρόστιμο άρθρου 58 κ.φ.δ χαρτοσήμου ανακρίβειας / μη υποβολής το ποσό των 3923,58.στην βεβαίωση στο τάξις εμφανίζεται το συνολικό ποσό 7861,33 και ως εκ τούτου δε μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση 4611/2019 που προβλέπει ολική διαγραφή προσαυξήσεων σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής .η ερώτηση είναι η εξής: με βάση τη βελτίωση της ρύθμισης 4611/2019 που περιλαμβάνει και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018 θα μπορούσε το ποσό των 3923,58 να διαγραφεί σε περίπτωση εφ άπαξ εξόφλησης με δεδομένο ότι αφορά υποχρέωση της επιχείρησης για το έτος 2013.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση