Αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018

ερωτηση Α)Θυγατρική η υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας μη εισηγμένης σε χρηματιστήριο δεν έχει υποχρέωση καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων; Β)Ανώνυμη εταιρία εισηγμένη στο ΧΑ που απο το 2013 είναι σε πτώχευση και δεν έχει LEI  ,πως καταχωρoυνται  τα στοιχεία μετόχων ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση