Ένταξη στη ρύθμιση οφειλών χωρίς παραίτηση του δικαιώματος στη δίκη

Παρακαλω, οφειλετης ασφαλιστικων εισφορων υψους 52.000,00, που εχει προσφυγει στα δικαστηρια, μπορει να υπαχθει στη ρυθμιση του ν. 4611/2019, χωρις παραιτησης του δικαιωματος του στη δικη? Ευχαριστω.

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4611/2019 στη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των άρθρων 1 - 18 του νόμου αυτού δύναται να υπαχθούν, με επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31.12.2018 και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου, ή αμφισβητούνται με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

Το ίδιο επαναλαμβάνεται στην εγκ. 24/2019 του ΕΦΚΑ (βλ. Κεφάλαιο Α, Πεδίο Εφαρμογής) η οποία αναφέρει σχετικά ότι:

"
Στη νέα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν:

  • ....
  • οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούν σε δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή είσπραξης ή αμφισβητούνται με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου."

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται εμφανές ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης επί των δικαστικών αμφισβητήσεων για την ένταξη στην εν λόγω ρύθμιση.

Ελένη Φουντούλη 2019-08-22 22:18:05

Ομως οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, μπορείτε να τις εντάξετε στη νέα ρύθμιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές στην πλατφόρμα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλλετε στην Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεστε δήλωση παραίτησης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Ελένη Φουντούλη 2019-08-22 22:18:44

Ομως οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, μπορείτε να τις εντάξετε στη νέα ρύθμιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές στην πλατφόρμα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλλετε στην Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεστε δήλωση παραίτησης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Ελένη Φουντούλη 2019-08-22 22:21:11

Ομως οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, μπορείτε να τις εντάξετε στη νέα ρύθμιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές στην πλατφόρμα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλλετε στην Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεστε δήλωση παραίτησης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Ελένη Φουντούλη 2019-08-22 22:21:43

Ομως οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, μπορείτε να τις εντάξετε στη νέα ρύθμιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές στην πλατφόρμα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλλετε στην Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεστε δήλωση παραίτησης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση