Πηγή ποσού σε εξόφληση φορολογικής υποχρέωσης

Θα παρακαλούσα να μου γνωρίσετε εάν ερευνάται και/ή απαιτείται να δικαιολογηθεί η πηγή/προέλευση ποσού σε εξόφληση φορολογικής υποχρέωσης φυσικού προσώπου.  
Η ελεγκτική αρχή μπορεί να εγείρει θέματα αδικαιολόγητης «προσαύξησης περιουσίας»;
Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα