ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Λήψη εικονικών τιμολογίων και κυρώσεις

Καλημέρα και καλό κουράγιο σε όλους.Τίθεται το παρακάτω ερώτημα:
Επιχείρηση έλαβε (έγινε σχετικός έλεγχος απο Σ.Δ.Ο.Ε.) τις χρήσεις 2013 και 2014 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 10.000€ και 20.000€ αντίστοιχα καταγράφοντας ζημίες 50.0000€ για τη χρήση 2013 και 60.000€ για τη χρήση 2014.Επιβάλλεται, όσον αφορά στη λήψη των εικονικών στοιχείων, η κύρωση του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.4337/2015 περίπτωση ε', δηλαδή πρόστιμο 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε παράβαση ή ισχύει κάτι άλλο;
Ευχαριστώ πολύ.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα