Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου με Φ.Π.Α. βάση αρ.14 κώδικα Φ.Π.Α.

Επιχείρηση στην Ελλάδα με δραστηριότητα υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσια σπορ), λαμβάνει κρατήσεις απο πρακτορείο στη Γαλλία (Ε.Ε.) το οποίο και εκδίδει τιμολόγιο προμηθείας για τις κρατήσεις αυτές χωρίς Φ.Π.Α. (ενδοκοινοτική συναλλαγή). Το ερώτημα είναι αν το τιμολόγιο που θα εκδοθεί απο την ημεδαπή προς την Γαλλική θα έχει Φ.Π.Α. η αν θα θεωρηθεί επίσης ενδοκοινοτική συναλλαγή (εξόφληση γίνεται απο την γαλλική εταιρεία).
Ο γενικός κανόνας του αρ.14 αναφέρει: "Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ) ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή4 , είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. "  
 Ορθά λοιπόν θεωρούμε οτι θα πρέπει να εκδοθεί απο την ημεδαπή προς τη γαλλική τιμολόγιο χωρίς φ.π.α; (τουλάχιστον για τα θαλάσσια παιχνίδια και τις φωτογραφίες).
Απ'την άλλη, οι ενοικιάσεις jet ski εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των παραγράφων 3-14 του εν λόγω άρθρου ως "Βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων" και άρα έχουν φ.π.α;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση