Έκδοση φορολογικού στοιχείου από συνεργείο αυτ/των

Συνεργείο αυτοκινήτων εκδίδει ΑΛΠ από ΦΤΜ για τις ανάγκες του και δεν διαθέτει φορολογικό μηχανισμό. Μετά από επέκταση εργασιών θα πουλάει συγχρόνως και μεταχειρισμένα ΙΧ αυτ/τα.

1) Οι ΑΛΠ θα εκδίδονται από την ΦΤΜ που διαθέτει; Αν ναι, τα χαραχτηριστικά του ΙΧ αυτ/του (αριθμός πλαισίου κτλ) πως θα φαίνονται;

2) Τα μεταχειρισμένα ΙΧ αυτ/τα θα προέρχονται από την αγορά της ΕΕ, πως θα υπολογίζεται το ΦΠΑ στην πώληση ,υπάρχει κάποια ειδική περίπτωση;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση