Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Έκπτωση φ.π.α. πετρελαίου κίνησης βυτίου που χρησιμοποιεί πρατήριο υγρών καυσίμων

πρατήριο υγρών καυσίμων χρησιμοποιεί βυτίο για μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης προς τους πελάτες του.
Το βυτίο κινείται με πετρέλαιο κίνησης το οποίο το εφοδιάζεται από το πρατήριο.Το ερώτημα είναι: ο φ.π.α.
εκπίπτει κανονικά όπως αν έβαζε πετρέλαιο κίνησης σε κάποιο άλλο πρατήριο ή όχι; (η συγκεκριμένη επιχείρηση
βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου από την α.α.δ.ε. και ο ελεγκτής ισχυρίζεται ότι ο φ.π.α. δεν εκπίπτει καθώς θεωρεί
ότι πρόκειται περί αυτοπαράδοσης, όμως κατά τη γνώμη μας αυτό δεν είναι σωστό αφού δεν πρόκειται για επιβατικό 
μεταφορικό μέσο και ταυτόχρονα δεν είναι λογικό να ανεφοδιάζεται το βυτίο σε ξένο πρατήριο προκειμένου να εκπίπτει
ο φ.π.α. παρακαλώ για την όσο το δυνατόν πιο άμεση απάντησή σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση