ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Δαπάνη Ηλεκτρικού Ρεύματος

Ιδιωτική εταιρία πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, έχει εκδόσει στις 4/1/2019 λογαριασμό ρεύματος αξίας 4.900,00 ευρώ. Ο λογαριασμός αφορά το χρονικό διάστημα από 1/12/2018 ως 01/01/2019. Το ερώτημα είναι πότε θα εκπέσει φορολογικά η επιχείρηση την δαπάνη:
1) Η δαπάνη εντάσσεται στην ΠΟΛ 1094/2016 και θα εκπέσει το 2019 με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού ωα συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας; ή
2) Με βάση την αρχή του δεδουλευμένου η επιχείρηση θα επιμερίσει την δαπάνη στα έτη 2018-2019 και θα εκπέσει το ποσό που αναλογεί σε κάθε χρήση;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση