Αλιεύς κατ΄αποκοπή καθεστώτος Φ.Π.Α.

Αλιεύς  (εκμετάλλευση σκάφους εως 12μ) του  κατ΄αποκοπή καθεστώτος με πωλήσεις αξίας κατώτερης των 15.000,00  ευρώ :
1.  Είναι υπόχρεος σε ένταξη και τήρηση απλογραφικών βιβλίων ανεξάρτητα της αξίας των πωλήσεών του (δηλαδή και κάτω των  15.000,00 ευρώ)?
2.  Για τη λιανική πώληση εκδίδει Α.Λ.Π. ? . Αν ναι  η  απόδειξη εκδίδεται με Φ.Π.Α ή ανευ Φ.Π.Α.?
3.  Για τις χονδρικές πωλήσεις του, εκδίδει ο ίδιος  τιμολόγιο πώλησης ? (αν ναι  με Φ.Π.Α  ή ανευ Φ.Π.Α.?)  ή εκδίδει ο επαγγελματίας ,που αγοράζει τα             προιόντα του, τιμολόγιο αγοράς?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση