Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Φορολογική αντιμετώπιση ατομικής επιχείρησης με έσοδα απο εκμίσθωση ακινήτων μέσω πλατφόρμας

Δεδομένα : Ατομική επιχείρηση, με κύριο αντικείμενο εργασιών εμπορικές πράξεις έχει δηλώσει ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τους ΚΑΔ 55201901 (υπηρεσίες επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών), 55201104 (υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια) και 68201100 (υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία).
 
Η επιχείρηση, πέραν των εμπορικών πράξεων, αποκτά έσοδα απο εκμίσθωση ακινήτων μέσω πλατφόρμας airbnb, χωρίς επιπλέων παροχή υπηρεσιών (πχ πρωινό κλπ) πέραν της εκμίσθωσης μικρής διάρκειας.
 
Ερωτάτε :

  • Η Επιχείρηση, στηριζόμενη στις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ, για το σύνολο της δραστηριότητάς της, θα φορολογηθεί στο αποτέλεσμα της πράξης έσοδα μείον έξοδα ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013, το εισόδημα δευτερεύουσας δραστηριότητας της, που σας προανέφερα το οποίο προέρχεται από εκμίσθωση ακινήτων μικρής διάρκειας, θα φορολογηθεί με την κλίμακα ως εισόδημα από ακίνητα ;
  • Αν το εισόδημα που προέρχεται από εκμίσθωση ακινήτων μικρής διάρκειας, φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ (έσοδα μείον έξοδα), για την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα καταγραφεί μόνο στο έντυπο Ε3, χωρίς την συμπλήρωση και κατάθεση του εντύπου Ε2 ;
  •  Αν το εισόδημα που προέρχεται από εκμίσθωση ακινήτων μικρής διάρκειας, φορολογηθεί ως εισόδημα απο ακίνητα, για την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα καταγραφεί μόνο στο έντυπο Ε2, με μεταφορά στο Ε1, χωρίς να καταγραφεί στο Ε3 ;

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
  • Το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο απευθυνθήκαμε για ερώτηση, στηριζόμενο στην ΠΟΛ 1112/21-7-2017, παράγραφος 4, (Επισημαίνεται ότι το πιο πάνω εισόδημα στην περίπτωση των φυσικών προσώπων θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ.4 του άρθρου 40  του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων ) θεωρεί ότι το εισόδημα ατομικής επιχείρησης απο εκμίσθωση ακινήτων, θα αντιμετωπιστεί ως εισόδημα φυσικού προσώπου και  θα φορολογηθεί στην κλίμακα ως εισόδημα από ακίνητα (με συντελεστή).

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr