ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Τήρηση βιβλίων στο απλογραφικό σύστημα

Εταιρεία Ανώνυμη με ακαθαριστα έσοδα τα έτη 2015,2016,2017,2018 μικρότερα από 1.500.000,00 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού στα έτη αυτά 10 άτομα. Η εταιρεία με ημερομηνία 19/12/2018, κάνοντας χρήση του άρθρου 66α Ν 2190 έχει μετατραπεί σε ετερόρρυθμη. Το ερώτημα είναι αν μπορεί η εταιρεία από 1/1/2019 να τηρήσει τα βιβλία της με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr