ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Δελτία Διακίνησης Εμπορευμάτων

Εταιρεία η οποία έχει δίκτυο υποκαταστημάτων  κάνει καθημερινή διακίνηση εμπορευμάτων και προιόντων από την έδρα σε αυτά με δικά της μεταφορικά μέσα.Για κάθε διακίνηση εκδίδει το σχετικό Δελτίο-Αποστολής διακίνησης (ηλεκτρονικά μέσω Η/Υ) το οποίο επίσης διατηρεί και σε μορφή PDF.Το ερώτημα είναι εαν είναι απαραίτητο τα εκτυπωμένα δελτία διακίνησης να τηρούνται σε αρχείο ( φακέλλους) για τα προβλεπόμενα έτη διατήρησης?   ή επαρκεί μόνο ή ηλεκτρονική τηρησή τους σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου , καθόσον υπάρχει η δυνατότητα επανεκτύπωσης σε οποιοδήποτε αίτημα και χρόνο?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση