κεφάλαιο

πατέρας κάνει δωρεά σε υιό φωτοβολταϊκό πάρκο. θα πρέπει να υπολογίσουμε την υπεραξία με την 1055; εάν ναι, τότε η αρχική αγορά του φωτοβολταϊκού πάρκου δεν θα αφαιρεθεί; παρακαλώ επισυνάψτε μας ένα παράδειγμα.

Παρακαλώ, διευκρινίστε μας: υφίσταται επιχείρηση που θα δωρηθεί από τον πατέρα σε γιο ή αναφέρεστε απλώς στη δωρεά ενός "παγίου";

Προσθέστε τη δική σας απάντηση