ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

μετατροπη λογιστικών βιβλίων από απλογραφικα σε διπλογραφικα.

ατομική επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, κατά τη διαχειριστική περίοδο 2017 είχε κύκλο εργασιών μικρότερο του 1.500.000,00 ευρώ. Κατά τη διαχειριστική περίοδο 2018  ο κίκλος εργασιών, αυξάνεται σε ποσό μεγαλύτερο του  1.500.00,00 ευρώ. Από 01/01/2019 θα τηρεί διπλογραφικά βιβλία, ή θα χρειαστεί δυο διαδοχικές περιόδους με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 1.500.000,00 ευρώ.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr