Μετάταξη από ΔΕ σε ΤΕ

Έστω οτι με έχουν προσλάβει ως ΔΕ, καθώς έχω ήδη πάρει πτυχίο και πλεον θεωρούμαι ΤΕ. Σε μελλοντική προκήρυξη που ζητάνε ΤΕ (σε άλλο ή ίδιο φορέα/εταιρία, αν έχει σημασία αυτό) θα μπορώ να συμμετέχω ενώ είμαι ήδη διορισμένος και αν ναι, αν διοριστώ σε αυτή τη νέα αποχωρώ απλά από την θέση που ήμουν για να ξεκινήσω στη καινούρια θέση ;  Είναι απλή διαδικασία; Επίσης αφού έχω πάρει το πτυχίο πριν προσληφθώ στη ΔΕ θέση, θα χρειάζονται τα 8 χρόνια προϋπηρεσία για να πληρώνομαι στη ΤΕ θέση (τη μελλοντική θέση) τον ανάλογο μισθό, δηλαδή θα διοριστώ σε ΤΕ θέση που αναλογεί το πτυχίο μου και θα πληρώνομαι σα ΔΕ μέχρι 8 χρόνια; Εάν είναι πολύ ειδικό το θέμα που θα πρέπει να απευθυνθώ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση