Αμοιβές Διαχειριστή ΙΚΕ

Εταίρος - διαχειριστής ΙΚΕ που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης λαμβάνει αμοιβές. Υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάση του αρ.38 Ν4387/2016 για τις αμοιβές αυτές; Καθώς στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ Δ.15/Δ'/619/15  13/04/2018 η οποία έχει ισχύ απο 01/06/2018 δεν διευκρινίζεται.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση