Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων

Είχα ενα τιμολόγιο εργολάβου με ημερομηνία 26/06/2018 που αφορούσε ηλεκτρικές εργασίες. Καθάρη αξία 60,00 ευρώ και παρακράτηση φόρου 1,80 

Η απόδοση του φόρου έγινε στις 06/09/2018 με ένα πολύ μικρό πρόστιμο αξιας 0,1 λεπτο...Το taxisnet μου εμφάνιση το μύνημα : Για την τακτοποίηση των κυρώσεων του Ν.4174/13  λόγω εκπροθέσμου υποβολής  παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ εντός 10 ημερών.  Θα προκύψει καποιο επιπλέον πρόστιμο? Το ποσό απόδοσης φόρου ειναι πολύ μικρό... Υποψιν η εταιρεία που η΄ταν υπόχρεη για απόδοση φορου τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)... Σας ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση