Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

Είσπραξη αποζημίωσης από ακύρωση διαμονής

Η είσπραξη ποσού από ακύρωση διαμονής σε ξενοδοχείο, δεν αφορά παροχή υπηρεσίας αλλά αποζημίωση και συνεπώς το έσοδο για την ξενοδοχειακή μονάδα εμπίπτει σε χαρτόση και όχι σε ΦΠΑ.

-Το χαρτόσημο είναι 2,4% ή 3,6%; 
-Η σχέση θεωρείται εμπορική ή αστική επειδή ο ένας εκ των συμβαλλομένων μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο (πελάτης) και όχι εταιρεία;
-Παίζει ρόλο εάν η ξενοδοχειακή εταιρεία είναι ΑΕ ή ΟΕ;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα