Επικαρπία και ψιλή κυριότητα

Ο γίος έχει το 100% της ψιλής κυριότητας , και οι 2 γονείς το 50% της επικαρπίας . Μετά τον θάνατο του ενός πως μεταβιβάζονται τα ποσοστά του .

Προσθέστε τη δική σας απάντηση