Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υποβολή συμφωνητικων και συμβάσει έργων

Καλημέρα σας,

Παρακαλούμε πολύ θα θέλαμε την βοήθεια σας για το εξής θέμα, είμαστε ένα Ν.Π.Ι.Δ μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ΚΑΔ 66290000 άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία .

Θα θέλαμε την πολύτιμη απάντηση σας στα εξής ερωτήματα :

  • Ποιά συμφωνητικά - συμβάσεις θα πρέπει να υποβάλούμε ηλεκτρονικά κάθε τρίμηνο στις φορολογικές αρχές , και ειδικότερα συμβάσεις με Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες για την διαχείρηση χαρτοφυλακίων και συμβάσεις με Ελεγκτικές Εταιρείες  Ορκωτούς Λογιστές για τον τακτικό έλεγχο και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται ;
  • Τα συμφωνητικά αυτά θα πρέπει να ειναι θεωρημένα ή όχι σύμφωνα μρ τον ΚΑΔ του Γραφείου ;
  • Σε περίπτωση συμφωνητικού ερτγολάβου για τεχνικό έργο που θα εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις μας και με βάση την δραστηριότητα μας αυτό πρέπει να θεωρηθεί ή όχι απο ποιό ποσό και πάνω και πως το αντιμετωπίζουμε διαδικαστικά το υποβάλουμε εμείς ή ο εργολάβος ;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα