Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Μη λήψη φορολογικού στοιχείου στη χρήση 2014 . Επιπτώσεις

Με τον Κ.Φ.Α.Σ είναι υποχρεωτική η έκδοση τίτλου κτήσης σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή να εκδόσει τιμολόγιο;  Kαι στην περίπτωση που δεν υποβληθεί γνωστοποίση στη Δ.Ο.Υ και δεν έχει εκδοθεί τίτλος κτήσεις ποιές παραβάσεις του ΚΦΑΣ διαπράτει ο λήπτης των εμπορευμάτων κατά τη χρήση του 2014:

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα