Νόμιμος εκπρόσωπος πολυκατοικίας

Το ερώτημα είναι αν εταιρεία που αναλαμβάνει διαχείριση κοινοχρήστων πρέπει να οριστεί στο taxis ως νόμιμος εκπρόσωπος στο ΑΦΜ της πολυκατοικίας. Υπάρχει διάταξη που αναφέρεται σε τέτοιου είδους υποχρέωση;

  • 1 Απάντηση

Προσθέστε τη δική σας απάντηση