ΦΠΑ ή χαρτόσημο

Επιχείρηση Α πωλεί προιόν στην επιχείρηση Β, τιμολογεί κανονικά με φπα. Η Επιχείρηση Β κατά την χρήση του προιόντος αυτού διαπιστώνει ότι το προιόν είναι άστοχο και προκαλεί και επιπλέον ζημιά. Η Επιχείρηση Β τιμολογεί την αξία του άστοχου προιόντος και την αξία της βλάβης στην επιχείρηση Α η οποία αποδέχεται να πληρώσει. Στο τιμολόγιο της επιχείρησης Β επιβάλλεται φπα η χαρτόσημο??????? Τα προιόντα δεν είναι ασφαλισμένα και δεν θα αποζημιωθούν απο ασφαλιστική εταιρεία.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα