Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σκάφος παράκτιας αλιείας. Μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ. Πρόστιμο

Δεν έχω υποβάλει δήλωση ΦΠΑ από το έτος 2014 έως σήμερα. 

Ποιο είναι το πρόστιμο του ΦΠΑ και αν μπορώ να υποβάλλω μία έκτακτη περιοδική ανά έτος;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα