Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

Χαρτόσημο Αποζημιώσεων

Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Εταιρεία εμπορίας αγαθών, συμβάλλεται   με τρίτο ο οποίος παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και διακίνησης των αγαθών αυτών σε  αποθήκες ιδιοκτησίας  της Εταιρείας και ευθύνεται έναντι της εταιρείας για οποιοδήποτε έλλειμα.Ο διαχειριστής για την αμοιβή του εκδίδει τιμολόγιο στην Εταιρεία. Σύμφωνα με τη σύμβαση όποιο έλειμμα προκύψει θα βαρύνει τον διαχειριστή .Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο αποζημιώσεων προς το διαχειριστή όπου του χρεώνει τα ελλείματα. Η αποζημίωση αυτή επιβαρύνεται με ΦΠΑ ή με χαρτόσημο ? Αν έχει χαρτόσημο με ποιό ποσοστό ? 3,6% ή 2,4% ?. Επίσης ποιός είναι ο χρόνος απόδοσης του χαρτοσήμου αυτού?

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr