σήμανση ταμειακων μηχανών

Τα τιμολόγια Παροχής υπηρεσιών τα οποία εκδίδει ξενοδοχείο για διαμονές σε πελάτες του έχουν τη σήμανση του μηχανισμού από τον οποίο
εκδίδονται. Ηθελα να μου επιβεβαιώσετε οτι οντως εχουν καταργηθεί οι σημάνσεις και οτι είναι προερετικές.
Σας ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Προσθέστε τη δική σας απάντηση