ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Ξενοδοχείο. Σήμανση τιμολογίων.

Τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών τα οποία εκδίδει ξενοδοχείο για διαμονές σε πελάτες του έχουν τη σήμανση του μηχανισμού από τον οποίο
εκδίδονται. Ηθελα να μου επιβεβαιώσετε οτι οντως εχουν καταργηθεί οι σημάνσεις και οτι είναι προαιρετικές.

Σας ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στον ερωτόντα

Προσθέστε τη δική σας απάντηση