Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Λογιστής αγοράζει επιβατικό αμάξι με τιμολόγιο και ΦΠΑ 24%. Το καταχωρεί στα Πάγια;

Λογιστής αγοράζει ένα επιβατικό αμάξι (κούρσα) με τιμολόγιο και ΦΠΑ 24%.

Μπορεί να το καταχωρήσει στα πάγια του και να εκπίπτει τις αποσβέσεις του εφόσον το χρησιμοποίει για τις μετακινήσεις του στα πλαίσια του επαγγέλματος του;  Με αυτό μετακινείται από και προς την ΔΟΥ και στα μαγαζιά των πελατών του.

Εάν μπορεί να καταχωρήσει στο μητρώο παγίων με ποιά τιμή θα το καταχωρήσει;

Θα το καταχωρήσει με την καθαρή και θα εκπέσει τον ΦΠΑ στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ;

Έχει το δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ 24%;
 
Ή

Θα το καταχωρήσει με την μικτή αξία χωρίς να εκπέσει τον ΦΠΑ;

  • 2 Απαντήσεις
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα