Μεταβιβαση μετοχων

Θα ήθελα να ρωτήσω οσον αφορα τη μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρείας από φυσικό πρόσωπο μέτοχο στον γιό του. 

Τι ισχύει και πώς υπολογίζεται η υπεραξια;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα