Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές από απαλλασσόμενη του ΦΠΑ επιχείρηση

Μια επιχείρηση η οποία έχει πάρει απαλλαγή από τον ΦΠΑ λόγω τζίρου, μπορεί να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πωλήσεις;
Αν ναι πρέπει να υποβάλει έκτακτη περιοδική δήλωση ΦΠΑ για την τακτοποίηση του ΦΠΑ της συναλλαγής (ΚΩΔ 364 και 303) ;

  • 2 Απαντήσεις
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα