Πριμ πρώτης εγκατάστασης (Μέτρο 6,1 εγκατάσταση νέων γεωργών)

Το πριμ πρώτης εγκατάστηασης που έλαβαν οι νεοιεσερχόμενοι στο αγροτικό επάγγελμα νέοι  αγρότες εντός του 2017, αποτελεί κριτήριο για μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση