Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

Χαρτόσημο 3,6% σε αποζημίωση προμηθευτή.

Ελληνική εταιρεία αγοράζει Α' Υλες από την Κίνα κατά την παραλαβή διαπιστώνεται ότι οι Α' υλές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία ως ακαταληλες , στην συνέχεια η ελληνική εταιρεία για να αποζημιωθεί θα εκδόσει Τιμόλογιο στο οποίο θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του γεγονότος.Θα ήθελα να ρωτήσω εάν στο τιμολόγιο θα πρέπει να επιβληθεί χαρτόσημο 3,6%.?

Σας παρακάλώ να απαντήσετε άμεσα γιατί το τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα λόγω τέλος χρήσης.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα