Ιδιοκτήτης ταξί και δραστηριότητες

Ιδιοκτήτης ταξί με σχετική έναρξη στο Μητρώο μπορεί να προσθέσει την δραστηριότητα π.χ. λειτουργία καφετέρειας και να λειτουργεί ταυτόχρονα και τις 2 δραστηριότητες;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση