Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού

Βάσει Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 είμαστε υπόχρεοι στην δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών.
Φυσικό πρόσωπο -ατομική επιχείρηση ,στα πλαίσια άσκησης δραστηριότητας του πέραν του λογαριασμού όψεως για τις συναλλαγές με POS έχει και λογαριασμό ταμιευτήριου ( με σύζυγο ή τέκνα ) από τον οποίο κάνει πληρωμές τόσο οικογενειακών δαπανών ( ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ ) όσο και επαγγελματικών. Στον ίδιο λογαριασμό μπορεί περιοδικά να δέχεται και κατάθεση μετρητών ,μεταφορές πίστωσης από πελάτες του  για είσπραξη απαιτήσεων από επαγγελματικές συναλλαγές.
 
Είναι υπόχρεος να δηλώσει το δεύτερο αυτόν λογαριασμό ταμιευτήριου που κάνει μικτή χρήση ( ιδιωτική – επαγγελματική )  ;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα