Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου και ΚΑΔ

-Υπάρχει δυνατότητα έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, σε κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου με Ελληνική σημαία;. Ο φορολογούμενος πρόκειται να κάνει την έναρξη από 20/11/2017 με έδρα σε μισθωμένο ακίνητο και θα λείψει  από 20/12/2017 και διάστημα οκτώ μηνών σε υποχρεώσεις επί του πλοίου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση