Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών

Μία επιχείρηση τηρούσε κατά τη χρήση 2011 Βιβλίο Αποθήκης για δική της χρήση, χωρίς να ήταν υπόχρεη βάσει του νόμου, λόγω χαμηλού τζίρου στο συγκεκριμένο κλάδο της. Υποχρεούνταν να κάνει τήρηση και Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγής Κοστολογίου, από τη στιγμή που δεν ήταν υπόχρεη καν για το Βιβλίο Αποθήκης και το τηρούσε για δική της και μόνο χρήση; Μπορεί να της επιβληθεί πρόστιμο για τη μη τήρηση των Βιβλίων Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγής Κοστολογίου;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα