Πώληση Καυσίμων Με Τιμολόγιο

Όταν ένα Πρατήριο Υγρών καυσίμων πουλάει καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο) η Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (ΑΛΣ) εκδίδεται αυτόματα από τον μηχανισμό Εισροών - Εκροών που διαθέτει το κατάστημα.

Εάν η αξία των καυσίμων είναι μέχρι 300,00€ ο επιτηδευματίας λήπτης του στοιχείου μπορεί να το καταχωρήσει στα βιβλία του, αρκεί να αναγράφεται σε αυτό η πινακίδα του οχήματος (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα με σφραγίδα του πρατηρίου). 

Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας αξιώσει τιμολόγιο, είτε γιατί η αξία των καυσίμων είναι μεγαλύτερη των 300,00€, είτε γιατί το επιθυμεί, ανεξάρτητα από την αξία του, τι γίνεται με το στοιχείο (ΑΛΣ) που έχει εκδοθεί με τον μηχανισμό;


α) Το συρράπτουμε με το τιμολόγιο που θα εκδοθεί και το δίνουμε στον πελάτη;


β) Το συρράπτουμε με το στέλεχος - αντίγραφο για το λογιστήριο του πρατηρίου;


Αν επιλέξουμε την περίπτωση (α) και δώσουμε στον πελάτη το τιμολόγιο και την ΑΛΣ μαζί, αυτός θα έχει τη δυνατότητα να τα καταχωρήσει ως δυο ξεχωριστά στοιχεία και αυτό είναι παράνομο.


Πως θα είναι διασφαλισμένο το πρατήριο σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου, ώστε να μην πληρώσει φόρο και ΦΠΑ εις διπλούν αφού θα έχει δώσει και τα δυο στοιχεία στον πελάτη;
Μήπως πρέπει (στην περίπτωση που εκδίδεται τιμολόγιο) να κρατάει το πρατήριο τελικά την ΑΛΣ που εκδίδει ο μηχανισμός;

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr