Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Προσκόμιση βιβλίων πελάτη για έλεγχο (ΚΦΑΣ-ΚΒΣ)

Λογιστικό γραφείο έχει αναλάβει την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων (διπλογραφικά) πελάτη του. Τόπος τήρησης η έδρα της επιχείρησης . Χρήσεις 2012-2013 . Η συνεργασία με τον πελάτη έχει διακοπεί λόγω οικονομικής αφερεγγυότητας του πελάτη . Η φορολογούσα αρχή με έγγραφο της προς το λογιστικό γραφείο  ζητά να προσκομιστούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία του πρώην πελάτη του . Είναι σύννομη η ενέργεια αυτή της φορολογούσας αρχής ή το λογιστικό γραφείο δεσμεύεται από το « άρθρο 8 Εχεμύθεια » της απόφασης με αριθμό 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013 Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών (ΦΕΚ Β' 3314/24-12-2013) και η φορολογούσα αρχή πρέπει να ακολουθήσει τη προβλεπόμενη από το άρθρο 15 παρ. 5 του Ν.4174/2013  «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013) διαδικασία ( για πληροφορίες που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο απαιτείται έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο Εισαγγελέα) ?

panagiotisv 19/10/2017 21:18:35

γιατι μονο για το χρηστη που εθεσε το ερωτημα νομιζω οτι και πολλοι αλλοι εχουν το ιδιο προβλημα

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα