Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ομόρρυθμη εταιρεία, υποχρεώσεις εταίρων και διαχειριστών για ομαλή λειτουργία ΟΕ ως προς το Δημόσιο

Oμόρρυθμη οικογενειακή εταιρεία (με απλογραφικά βιβλία), με τέσσερεις ομμόρυθμους εταίρους έχει κατά το καταστατικό της δύο (2) διαχειριστές που την δεσμεύουν έκαστος ξεχωριστά ή και απο κοινού.
Οι εταίροι είναι δύο Διπλ. Μηχανικοί, ένας δικηγόρος-νομικός και ένας επιτηδευματίας ( ξαδέλφια μεταξύ τους).
Οι διαχειριστές είναι δύο και  μόνο από τους εταίρους της ομόρρυθμης εταιρείας (αλλάζουν κατά κυκλικά κατά περιτροπή).
Η εταιρεία δεν δίνει μισθό στους διαχειριστές της, ούτε οποιαδήποτε άλλη παροχή.
Ερώτημα :
Α. Tόσο κατά την μεταβολή στο μητρώο (εισαγωγή νέου Διαχειριστή) όσο και κατά την θητεία τους ως διαχειριστές,σε τί πρέπει να είναι ατομικά ενήμεροι, ώστε να μην προκύψει κανένα θέμα-κώλυμα-ζήτημα για την Ομόρρυθμη εταιρεία και την λειτουργία της ?
(αναφέρομαι σε φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα ή οποιαδήποτε άλλη ατομική υποχρέωση, που  εφόσον δεν υπάρχει  από τον διαχεριστή, δημιουργεί θέμα στην ΟΕ στην συναλλαγή της με το Δημόσιο).

Β. Ολοι οι ομόρρυθμοι εταίροι σε τί πρέπει να είναι ατομικά ενήμεροι, ώστε να μην προκύψει κανένα θέμα-κώλυμα-ζήτημα για την Ομόρρυθμη εταιρεία και την λειτουργία της ?
(αναφέρομαι σε φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα ή οποιαδήποτε άλλη ατομική υποχρέωση, που  εφόσον δεν υπάρχει  από τον εταίρο, δημιουργεί θέμα στην ΟΕ στην συναλλαγή της με το Δημόσιο).

 
Παρακαλώ,
για την έγγραφη απάντηση και συμβουλή επί των ανωτέρω, σημειώνοντας και τις αντίστοιχες νομικές και φοροτεχνικές διατάξεις, διαταγές κλπ.

Εγκάρδια
Τερζάκης Σταύρος

Προσθέστε τη δική σας απάντηση