Συντελεστής ΦΠΑ. Υπηρεσίες φασόν για την παραγωγή γεωργικών φαρμάκων

Είμαστε βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.Παράλληλα παρέχουμε υπηρεσίες φασόν για λογαριασμό τρίτων για την παραγωγή επίσης γεωργικών φαρμάκων. Η υπηρεσία αυτή(φασόν) τι συνετελστή ΦΠΑ θα έχει από 1-7-2017;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα